Η εταιρεία μας έχει εξειδικευτεί στις τουριστικές εκδόσεις. Αναλαμβάνουμε τη συλλογή στοιχείων για μια περιοχή και την αξιοποίησή τους, καθώς και τη συγγραφή κειμένων με τουριστική λογική, από εξειδικευμένους ανθρώπους. Ακόμα, φωτογραφίζουμε ό,τι χρειάζεται και δημιουργούμε τους απαραίτητους χάρτες για κάθε περιοχή. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα αεροφωτογράφησης και δορυφορικής λήψης.
Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε έντυπο ή σε CD ή Internet.

Katagramma.gr