Ολοκληρωμένες λύσεις προϊόντων εταιρικής ταυτότητας (κάρτες, επιστολόχαρτα, folder κλπ), διαφημιστικά φυλλάδια, ειδικές περιοδικές εκδόσεις, ενημερωτικά έντυπα, βιβλία, υλικά προώθησης, αφίσες κλπ.
Mε συνέπεια και υπευθυνότητα αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας παραγωγής (προεκτύπωση, εκτύπωση, ειδικές εργασίες) και σάς παραδίδουμε ολοκληρωμένο το υλικό.

© 2003 Katagramma